GSe

出自Irmscher之手的Opel Astra <u>GSe</u> 簡直帥到沒朋友!

出自Irmscher之手的Opel Astra GSe 簡直帥到沒朋友!

全新Opel/Vauxhall Grandland <u>GSe</u>登場 300匹馬力的油電性能SUV

全新Opel/Vauxhall Grandland GSe登場 300匹馬力的油電性能SUV

電氣化性能首發 Opel Astra / Astra Sports Tourer <u>GSe</u> 正式發表

電氣化性能首發 Opel Astra / Astra Sports Tourer GSe 正式發表

Opel將推出子品牌<u>GSe</u> 電能動力下的極致性能操控!

Opel將推出子品牌GSe 電能動力下的極致性能操控!